LNB nūjošanas sarīkojumu apraksti

veidoti, lai dalībnieki labāk izvērtētu katra sarīkojuma  raksturu, grūtības pakāpi un  labāk spētu tiem sagatavoties.

Sarīkojumu aprakstu sadaļu papildināsim pakāpeniski, balstotiesuz pašu un citu nūjotāju pieredzi katrā no šiem sarīkojumiem.

Pilns sarīkojumu saraksts ir šeit0


 .