Āraišu pārgājiens

2017. gada 14. maijā. foto no Āraišu pārgājiena 2015.g. maijā, Pasaules Nūjošanas dienā

 .