Sieviešu skrējiens

uz organizatora lapu

Sieviešu skrējiens (SS)  12.06.2016 ir  ikgadējs skriešanas un nūjošanas sarīkojums sievietēm. Tas notiek Rīgā, Mežaparkā. 2016.gadā SS pirmo reizi pārcēlies no 1.maija uz  jūniju, ļaujot dāmu garderobei uzplaukt  pilnā krāšņumā. Itin bieži SS redzamas dalībnieces karnevāla tērpos.

Asfalta trase, ļoti viegla reljefa ziņā. Distances 7,5km un 5km.  Laika kontriole. Trasē nav manāms citviet ierastā spriedze uz orinetēšanās uz rezultātu - šis ir sarīkojums pavasara baudītājām.

Plaša expo zona ar daudzām papildus aktivitātēm ( ieteicams ierasties ar laika rezervi); Tā kā sarīkojums ir plaši apmeklēts un starta vieta ir parka vidū, jāierēķina papildus laiks  auto novietošanai un starta vietas sasniegšanai.

Maija pirmajās dienās LNB dalībnieki epastā saņems saiti SS  reģistrācijai uz labvēlīgākiem nosacījumiem. Dalībiekiem, kuri LNB reģistrējušies vēlāk, saite jāpieprasa atsevišķi caur kontaktu formu. Labvēlīgākos reģistrācijas nosacījumus drīkst izmantot tikai LNB dalībnieki reģistrācijai nūjošanas distancē, tā nav nododama citiem vai izmantojama citu personu reģistrācijai.0


 .