Neiespējamais skrējiens

Sarīkojums 2018.g.10.11 Valkā notiek 3.reizi un sacensību trase ir 2 valstu-Latvijas un Igaunijas teritorijā. 

Sarīkojums par godu LPNP dibināšanas 101..gadskārtai.

Nūjotāji garajās distancēs (50,5km un 25,25km) startē reizē ar 2x garākas distances skrējējiem un iekļaujas kontrollaikā, kas noteikts 2x garākas distances skrējējiem (piemēram, 50,5km nūjošanā kontrollaiks un starta laiks  ir tāds kā 101km skrējējiem)

Organizatora informācija par sarīkojumu (13.03.2018):

Neiespējamais skrējiens 101!

Šogad 10. novembrī norisināsies nu jau trešais “Neiespējamais skrējiens” - ultramaratons veltīts Latvijas valsts simtgadei un Latviešu Pagaidu nacionālās padomes simtgadei.

Neiespējamais skrējiens izveidots par godu Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes izveidei Valkā 1917. gadā. Katrs distances kilometrs simbolizē gadu, kopš Latviešu Pagaidu Nacionālas padomes izveides, tāpēc šogad 101 gadus pēc Latvijas dibināšanai tik nozīmīgā notikuma tiek piedāvāta 101 km distance.

Bez jau minētās 101km distances tiks piedāvātas 50,5 km; 25,25 km distances, kā arī simboliskā gājiena distance 1010m.

Atgādinām, ka kopā naudas balvu fonds šim pasākumam ir 2700 EUR un absolūtie uzvarētāji gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē 101km distancē saņem naudas balvu 500 EUR apmērā, sīkāk par pārējām balvām nolikumā.

Pasākuma programma 10. novembrim:

Laiks Starts Norise Kontrollaiks
5:00 Valkas pilsētas kultūras nams Starts 101 km, nūjotājiem 50,5km 14h30min; 4. aplī jāieskrien līdz plkst. 17:00, ja neiekļaujas - diskvalifikācija
11:00 Valgas pilsētas rātsnams Starts 1010 m  
12:00 Valkas pilsētas kultūras nams Starts 50,5 km un 25,25 km  
19:30 Valkas pilsētas kultūras nams Apbalvošana  

·9. novembrī no plkst. 20:00 – 22:00 Valkas pilsētas kultūras namā E.Dārziņa ielā 8, notiks numuru izsniegšana un turpināsies dalībnieku reģistrācija distancēm – 101 km; 50,5 km un 25,25 km distancēm.

10. novembrī no plkst. 4:30 – 4:55 notiks reģistrācija un numuru izsniegšana 101km distancei, taču dalībnieki 50,5km un 25,25km distancēm numurus varēs izņemt sākot no plkst. 9:00 līdz 11:45.

Reģistrācija 1010m distancei norisināsies pie Valgas rātsnama no 10:30 līdz 10:55.

Reģistrācija: https://www.sportlat.lv/includes/registration/1131/a60ce55063607294087d29be1e601251

Dalībnieku saraksts:

https://www.sportlat.lv/includes/list/1131/a60ce55063607294087d29be1e601251

Nolikums: http://valka.lv/wp-content/Neiespejamais_skrejiens_nolikums2_2018.pdf

Sacensības organizē un vada Valkas novada dome, sadarbībā ar Valgas pilsētas domi un biedrību “Atbalsts Valkai”.

Vairāk informācijas: Māris Koops, +371 29424580, sports@valka.lv


Nolikums 2018 (no orgaizatora 13.03.2018 saņemts teksts, kas var neietvert vēlak veiktus nolikuma labojumus):

NOLIKUMS/ REGULATION

Starptautisks skrējiens ar ultramaratona spēku - “Neiespējamais skrējiens”/ Impossible run

1.    SACENSĪBU MĒRĶIS

1.1.Skrējiens ar ultramaratona spēku veltīts Latviešu Pagaidu nacionālās padomes un tās pieņemtās deklarācijas 1917. gadā ārvalstīm un tautām atzīmēšanai;

1.2.Popularizēt skriešanu kā veselīga un sportiska dzīvesveida sastāvdaļu;

1.3. Attīstīt garo distanču skriešanas tradīcijas Valkas novadā un Valgas apriņķī;

1.4.Starptautiski popularizēt Valkas pilsētu un novadu interesentu vidū.

 

2.    ORGANIZATORI

2.1. Valkas novada dome sadarbībā ar Valgas pašvaldību, sadarbībā ar biedrību “Atbalsts Valkai” un Valga sport.

2.2.Atbildīgie par sacensībām – Valkas novada dome.

 

3.    DISTANCES

3.1.Skrējiens notiek pa dažāda seguma ceļiem un takām (asfalts, šoseja, lauku ceļi ar grants segumu, meža ceļi un takas).

3.2. Dalībniekiem tiek piedāvātas šādas distances – 101 km, 50,5 km; 25,25 km un 1010 m.

3.3.Distances ir marķētas ar sarkanbaltām lentām, luminiscējošām zīmēm un virzienu norādēm. Būtiskos distances punktos atradīsies tiesneši.

3.4.Rezultātu fiksēšana tiek veikta, izmantojot elektronisko laika kontroles sistēmu.

 

4.    VIETA UN LAIKS

4.1.      2018. gada 10. novembris. Starts – no Valkas pilsētas kultūras nama.

4.2.      Sacensību centrs – atradīsies Valkas pilsētas kultūras namā E.Dārziņa ielā 8, reģistrācija 9. novembrī 20:00 – 22:00 un 10. decembrī 4:30 – 4:55 101 km skrējējiem, 9:30 – 11:45 25,25 un 50,5 km skrējējiem.

4.3.      Mantas, kuras jānogādā trases kontrolpunktos, būs iespēja nodot 9. novembra rītā Valkas pilsētas kultūras namā.

4.4.Finišs pie Valkas pilsētas kultūras nama.

 

5.    KONTROLLAIKS

5.1. 101 km distancei – 14 stundas 30 minūtes, 4. aplī jāieskrien līdz 17:00;

 

6.    REĢISTRĀCIJA UN STARTA LAIKI, PROGRAMMA

·         9. novembrī no plkst. 20:00 – 22:00 Valkas pilsētas kultūras namā E.Dārziņa ielā 8, notiks numuru izsniegšana un turpināsies dalībnieku reģistrācija distancēm – 101 km; 50,5 km un 25,25 km distancēm.

·         10. novembrī no plkst. 4:30 – 4:55 notiks reģistrācija un numuru izsniegšana 101km distancei, taču dalībnieki 50,5km un 25,25km distancēm numurus varēs izņemt sākot no plkst. 9:00 līdz 11:45.

·         Reģistrācija 1010m distancei norisināsies pie Valgas rātsnama no 10:30 līdz 10:55.

 

Laiks Starts Norise Kontrollaiks
5:00 Valkas pilsētas kultūras nams Starts 101 km, nūjotājiem 50,5km 14h30min; 4. aplī jāieskrien līdz plkst. 17:00, ja neiekļaujas - diskvalifikācija
11:00 Valgas pilsētas rātsnams Starts 1010 m  
12:00 Valkas pilsētas kultūras nams Starts 50,5 km un 25,25 km  
19:30 Valkas pilsētas kultūras nams Apbalvošana  

 

 

        7.  VECUMA GRUPAS

7.1                              101 km distance

Sievietes

Vīrieši

S18a

1984. – 2000. dzimšanas gads

V18a

1984. – 2000. dzimšanas gads

S35a

1974.– 1983. dzimšanas gads

V35a

1974.– 1983. dzimšanas gads

S45a

1973.- 1964. dzimšanas gads

V45a

1973.- 1964. dzimšanas gads

S55a

1963. dzimšanas gads un vecāki

V55a

1963. dzimšanas gads un vecāki

 

7.2                               50,5 km distance

Sievietes

Vīrieši

S18b

1984. – 2000. dzimšanas gads

V18b

1984. – 2000. dzimšanas gads

S35b

1974.– 1983. dzimšanas gads

V35b

1974.– 1983. dzimšanas gads

S45b

1973.- 1964. dzimšanas gads

V45b

1973.- 1964. dzimšanas gads

S55b

1963. dzimšanas gads un vecāki

V55b

1963. dzimšanas gads un vecāki

N50

nūjotāji 50,5km distancē neatkarīgi no vecuma

 

7.3                                25,25 km distance

Sievietes

Vīrieši

SU18c

2001. dzimšanas gads un jaunāki

VU18c

2001. dzimšanas gads un jaunāki

S18c

1984. – 2000. dzimšanas gads

V18c

1984. – 2000. dzimšanas gads

S35c

1974.– 1983. dzimšanas gads

V35c

1974.– 1983. dzimšanas gads

S45c

1973.- 1964. dzimšanas gads

V45c

1973.- 1964. dzimšanas gads

S55c

1963. dzimšanas gads un vecāki

V55c

1963. dzimšanas gads un vecāki

N25

nūjotāji 50,5km distancē neatkarīgi no vecuma

 

8. PIETEIKŠANĀS, REĢISTRĒŠANĀS UN DALĪBAS MAKSA

6.1.Dalības maksa ir vienāda gan skrējējiem, gan nūjotājiem.

6.2.Reģistrēšanās sacensībām: http://valka.lv/lv/valkas-novads-1/sports-1/registracija-sacensibam

6.3. Dalības maksu būs iespējams samaksāt arī numuru izsniegšanas dienā – 9. novembrī no plkst.20:00 – 22:00 un 10. novembrī no plkst.4:30 – 4:55 un no plkst.9:00 – 11:45 – 25,25km un 50,5km skrējējiem.

6.4.Dalībniekam starta dienā jābūt sasniegušam pilngadību, izņemot 25,25km distanci.

 

 

6.5.Dalības maksa:

 

Ar maksājumu līdz 31.10.2018

Ar maksājumu pēc 01.11.2018

 

dalības maksa EUR

dalības maksa EUR

101 km distance

30,00

40,00

101 km distance

dalībnieki, kas 2017. gadā “Neiespējamā skrējienā” finišēja 100km distancē

25,00

40,00

50,5 km distance

20,00

30,00

25,25 km distance

15,00

20,00

1010 m

BEZ MAKSAS

BEZ MAKSAS

 

Dalības maksa jāpārskaita uz:

Biedrība “Atbalsts Valkai”
Reģ.nr. 40008063697
Semināra 29, Valka, Valkas novads LV-4701
konts: LV90UNLA0050001012299

Piezīmēs - jānorāda dalībnieks un distance, kādu dalībnieks veiks.

6.6.Dalības maksā ietilpst numurs un saspraudes, dzērieni un uzkodas trasē, rezultāta fiksēšana, piemiņas medaļa 101 km; 50,5 km; 25,25 km un piemiņas nozīmīte, uzkodas finišā, dušas (izņemot 1010m).

6.7.Nauda netiek atgriezta nestartējušam dalībniekam.

6.8.Katrs dalībnieks reģistrācijā parāda obligāto.

6.9.Dalībnieki parakstās par Ceļu satiksmes noteikumu (CSN) ievērošanu un sava veselības stāvokļa atbilstību sacensību distancei.

6.10.      Saņemto numuru skrējējs piestiprina apģērba priekšpusē redzamā vietā.

6.11.      Organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem skrējiena laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.

 

 

9. OBLIGĀTAIS EKIPĒJUMS

9.1.        Obligātais ekipējums, dodoties 101 km un 50,5 km trasēs:

·           Drošības veste ar atstarojošiem elementiem;

·           Pieres lukturis 1. un 4. aplī 101 km distancei;

·           Mobilais tālrunis (uzlādēts, ar iespēju piezvanīt), ar pievienotiem sacensību organizatoru numuriem;

·           Dalībnieki var izmantot jebkuru papildus inventāru, kas var paaugstināt labsajūtu un uzlabot finiša sasniegšanas laiku – mugursomu, dzeršanas sistēmu, rezerves zeķes, plāksterus un tamlīdzīgi, to atstājot sacensību centrā - Valkas pilsētas kultūras nama sacensību dienā no plkst. 4:30.

 

10. DROŠĪBA DISTANCĒ

Distancē atradīsies četri kontrolpunkti, kuros būs iespēja padzerties, tikt pie uzkodām un arī sasildīties. Distancē divās vietās tiks fiksēti skriešanas laiki. Sacensību centrā – Valkas pilsētas kultūras namā (E. Dārziņa ielā – 8), atstājot marķētu sporta pārtiku to varēs saņemt sportista izvēlētajos kontrolpunktos. Sacensību laikā trasē dežurēs mediķu brigāde.

11. REZULTĀTI UN APBALVOŠANA

11.1. Skrējēji

·         1010m, 25,25km, 50,5km, 101km distancē katrs dalībnieks saņems piemiņas piespraudi;

·         101km distancē tiks apbalvoti 1.-3. vietas ieguvēju katrā grupā

·         50,5 km; 25,25 km distancēs tiks apbalvoti 1. vietas ieguvēji katrā vecuma grupā.

·         Skrējēju apbalvošana 19:30.

11.2. Nūjotāji

·         Finišējušos nūjotājus apbalvos izlozes kārtībā – trīs laimīgos 50,5 km; 25,25 km distancēs;

·         Nūjotājiem, kas piesakās 50,5km distancei starts 5:00 ar 101km skrējējiem, 25,25km nūjotājiem starts 12:00 kopā ar skrējējiem.

·         Nūjotāju apbalvošana 19:30.

11.3. Absolūtie uzvarētāji (1.–3. vietas ieguvēji) sieviešu un vīriešu kategorijā 101 km distancē tiks apbalvoti ar naudas balvām, naudas balvas tiem samaksātas ar pārskaitījumu uz uzvarētāja bankas kontu. Naudas balvas nodrošina biedrība Atbalsts Valkai:

Vieta EUR
1.    vieta 500
2.    vieta 300
3.    vieta 200

11.4. Absolūtie uzvarētāji (1.– 3. vietas ieguvēji) sieviešu un vīriešu kategorijā 50,5 km distancē tiks apbalvoti ar naudas balvām, naudas balvas tiem samaksātas ar pārskaitījumu uz uzvarētāja bankas kontu:

Vieta EUR
1.    vieta 200
2.    vieta 100
3.    vieta 50

 

11.5. Absolūtie uzvarētāji (1-3 vietas ieguvēji) sieviešu un vīriešu kategorijā 25km distancē tiks apbalvoti ar balvām un medaļām.

11.6. Visi dalībnieki saņem Neiespējamā skrējiena nozīmītes. 25,25km, 50,5 km un 101km skrējēji saņem Neiespējamā skrējiena piemiņas medaļas.

Rezultāti tiks publicēti www.valka.lv sadaļā sports – rezultāti un nolikumi.

Katrs finišējušais saņems piemiņas piespraudi.

Organizatori patur tiesības veikt izmaiņas sacensību nolikumā.

Kontaktinformācija: sports@valka.lv

Apbalvošana notiks pie Valkas pilsētas kultūras nama.

12. PAPILDUS INFORMĀCIJA

Brīvprātīgie var pieteikties šeit: https://docs.google.com/forms/d/12SVi7jgMQYaD6i3nHAHWlNIXAx4TepY3PtR5fUOmfN0/viewform

 

Papildus informācija: www.valka.lv sadaļā sports.0


 .