Pieteikums nūjošanas instruktora (trenera un gida) kontaktinformācijas publicēšanai instruktoru sarakstā

Ja esi nūjošanas treneris, instruktors vai gids, aicinām iesniegt kontaktinformāciju publicēšanai instruktoru sarakstā. Ļoti priecātos, ja izmaiņu gadījumā infromāciju arī atjaunotu, nosūtot papildinājumus. Ņemot vērā to, ka nodarbību laiku ziemas un vasaras laikā mēdz mainīties, nepublicēsim precīzu nodarbību sarakstu, tā vietā norādot parasto nodarbību vietu. Ja vēlaties raksturot noadrbību norises laiku ( rīti, vakari, brīvdienas, utml.), intensitāti un nodarbību formu ( grupas, individuālās, utml.), lūdzam to norādīt sadaļā "cita svarīga informācija".