Ja vēlies kļūt par LNB dalībnieku

Vispirms izlasi Latvijas Nūjošanas balvas (LNB) nolikumu  šeit un iepazīsties ar ieskaites sarīkojumu sarakstu

Kad tas paveikts, izdomā, vai startēsi vienatnē vai meklēsi domubiedrus, veidojot komandu. Ja veido komandu, uzaicini arī savus biedrus iepazīties ar nolikumu. Lasot nolikumu, nepalaid garām tā 8.daļu '"LNB dalībnieka apņemšanās", t.i., apņemšanos ievērot nūjošanas tehniku, spēlēt godīgu spēli un nepamest draugu nelaimē. 

Nu ir pienācis laiks reģistrēties. To var izdarīt šādi:

Reģistrācija elektroniski

to var izdarīt, aizpildot veidlapu šeit

un pēc tam veicot norēķinus, atbilstoši Nolikuma 6.daļai ( dalības maksas un atlai;zu kategorijas skat punktā 6.6.)

Komandu  reģistrācija

Komanda  visus dalībniekus var reģistrēt vienā pieteikumā caur standarta pieteikuma veidlapu šeit

Vāfda laukā norāda par reģistrāciju atbildīgā dalībnieka informāciju, pārējos vārdus norāda laukā "Cita svarīga informācija" , iepriekš LNB nereģistrētiem dalībniekiem norāda arī e-pasta adresi. Vēlams norādīt arī komandas nosaukumu.

Komandas atlaides pienākas, vienā pieteikumā (1 dienā) reģistrējot vismaz 5 dalībniekus.

Piesakoties kādas komandas sastāvā, lūdzam iepriekš saņemt šīs komandas piekrišanu. Ja tāda nebūs saņemta,  ieraksts  par piederību komandai var tikt dzēsts.

Norēķinu kārtība un dalības maksa komandām apskatāma Nolikumā (6.daļa, punkts 6.6)

Reģistrācija uz vietas

Plānots, ka reģistrēties LNB 2019 varēs arī Noskrien Ziemu 4. posmā Zaubē.

Norēķini par dalības maksu

Lai dalība LNB būtu spēkā no reģistrācijas  dienas, norēķini par dalību jāveic ne vēlāk kā 7 dienu laikā, pārskaitot dalības maksu uz 
Latvijas Nūjošanas savienība
reģ. nr. 40008249021
A/S Swedbank, HABALV22
LV03HABA0551041489870

Maksājuma mērķī jānorāda "LNB", kā arī dalībnieka vārds un uzvārds. 

Komandas maksājuma mēŗķī norāda "LNB", komandas nosaukumu un dalībnieku skaitu.

Jautājumi par norēķiniem neattiecas uz dalībnieku kategorijām, kam dalība ir bez maksas (junoriem un senioriem).